موردی برای نمایش وجود ندارد.
تازه‌های دیوار من
برای مشاهده آخرین مطالب دیوار خود، باید وارد سامانه شوید.

Loading

موسسه آبزی پروری جنوب کشور

معرفی مؤسسه

تاریخچه

بمنظور شناخت و بالفعل کردن استعدادها شیلاتی گسترده استان خوزستان پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور فعالیت خود را از سال 1367 و تنها با پنج نفر پرسنل آغاز نمود. اجرا نخستین پروژه تحقیقاتی مصوب مرکز در سال 1368 و با نام تکثیر مصنوعی ماهی بنی شروع گردید. در راستا سیاست ها تحقیقاتی شیلات دامنه فعالیت ها مرکز به آبها ساحلی استان در خلیج فارس گسترش یافت و لذا در سال 1370 استگاه تحقیقاتی ماهشهر به ان مرکز پیوست. در حال حاضر تعداد کل پرسنل مرکز 100 نفر می باشد و تاکنون 106 طرح تحقیقاتی و65 پروژه دانشجویی را اجرا نموده و 21پروژه در دست اجرا دارد .

بخش ها و واحد ها مرکز

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در حال حاضر علاوه بر واحدها پشتیبان دارا چهار بخش تخصصی

· آبزی پروری Aquaculture Dept.

· بخش مدیریت ذخار Stock Management Dept.

· بخش بوم شناسی Ecology Dept.

· بخش بهداشت و بیماریها آبزیان Fish Diseases Dept.

و نیز یک استگاه تحقیقاتی ماهیان دریا در بندر امام (ره) می باشد. بعلاوه، مرکز دارا یک واحد پشتیبان به نام دفتر اطلاعات علمی بوده که خدمات انترنتی، کامپیوتری، کتابخانه ا و انتشاراتی مورد نیاز مرکز را تحت پوشش قرار می دهد. ان امکانات موجبات نیازها علمی محققان مرکز را از نظر کتابها مرجع، مقاله و دیگر منابع مورد نیاز فراهم ساخته و ارتباط آن ها را با سار مراکز علمی در دنیا تسهیل می کند. خدمات کتابخانه ا و انتشاراتی مرکز به دانشجویان دانشگاهها و دیگر محققان ان رشته در خارج از مرکز نیز ارائه می شوند.

همکاری ها بین المللی

در راستا توسعه ارتباطات علمی با سار مراکز علمی به ویژه مؤسسات علمی پژوهشی سار کشورها دارا ذخار مشترک آبزیان ان پژوهشکده ارتباط علمی مناسبی را با دپارتمان شیلات و آبزی پروری کشور کویت آغاز نموده و ان همکاری در قالب تبادل نظر، همکاری و هماهنگی در نحوه اعمال ممنوعیت موثرترصید آبزیان جهت مدیریت بهینه ذخار مشترک ماهی در آبها شمالی خلیج فارس و اجرا پروژه تحقیقاتی مشترک برروی ارزیابی ذخار ماهی حلواسفید در شمال خلیج فارس ادامه دارد.

همچنین کارشناسان پژوهشکده همواره در مجامع علمی شیلاتی بین المللی با ارسال و ارائه مقالات مشارکت و حضور فعال داشته اند که تاکنون 15 مقاله از سوی متخصصین ان پژوهشکده در سمینارها خارجی پذیرفته شده است.

همکاری با دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی

پژوهشکده آبزی پروری جنوب کشور در راستا حمات از توسعه علوم شیلاتی همکاری وسیعی را با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور داشته است. عمده ان همکاری در قالب مساعدت در اجرا پاان نامه ها دانشجویی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بوده است. در ان رابطه می توان به دانشگاه علوم دریا و اقیانوسی خرمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی تهران، دانشگاه شهید چمران اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و مرکز آموزش جهاد استان خوزستان اشاره نمود.

حوزه ها دانشی

اصلاح نژاد و تکثیر و پرورش آبزیان

بهداشت و بیماری ها آبزیان

زیست شناسی و ارزیابی ذخار آبزیان

بوم شناسی

سازمان ها